TARPTAUTINIS MODERNAUS FOLKLORO IR TAUTOSAKOS ŽODYNAS

idi nachui didelės pagarbos, meilės begalinės ir visokių kitokių gerų daikčiukų išraiška.

Ištrauka iš nugirsto pokalbio...

- Laba diena, panele, idi nachui, kaip gražiai atrodot!

- Oi, tik nereikia, pataikūne, tu.